Zákaznícky servis – Technická podpora

V systéme FASANiO® Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Naším poslaním je propagovať fajčenie a zavádzať riešenia, vďaka ktorým bude fajčenie intuitívne a dostupné pre každého. O tieto poznatky sa delíme a podporujeme v tejto oblasti každého z našich klientov.

Naším úspechom je spokojný zákazník

Dbáme na to, aby sa každý cítil, že je o neho postarané počas celého obdobia spolupráce. Sme tu nielen preto, aby sme vám poradili pri kúpe, ale máme tú česť sprevádzať vás na vašej fajčiarskej ceste. Poradíme vám a odpovieme na všetky vaše otázky o prístroji, procese fajčenia a fajčiarskych zaujímavostiach pred kúpou aj po nej.

Neváhajte nás kontaktovať priamo, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom nástrojov, ako je WhatsApp, Facebook, Instagram. Môžete tiež použiť kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke. Je na vás, ktorá forma kontaktu vám bude najviac vyhovovať.

Záruka

Sme si vedomí, že okrem komfortu obsluhy, spoľahlivosti a vzhľadu je pri elektrotechnických zariadeniach najdôležitejšia bezpečnosť a spoľahlivosť. Preto je každý výrobok FRANCO™ označený značkou CE. Po opustení výrobnej linky prechádzajú udiarne sériou bezpečnostných testov. Tieto testy sa vykonávajú pomocou špeciálneho zariadenia. Máte záruku, že dostanete testovaný a úplne bezpečný výrobok, testovaný v súlade s normami a smernicami LVD.

Označenie CE alebo Conformité Européenne označuje, že výrobok bol vyrobený
v súlade s európskymi normami
Označenie CE znamená, že výrobok bol vyrobený v súlade s európskymi normami, je bezpečný a môže sa používať v našej krajine. Umiestňuje sa na výrobky a je vyhlásením výrobcu, že výrobok uvedený na trh spĺňa všetky normy a požiadavky, napr. týkajúce sa emisií hluku, spotreby energie alebo elektromagnetického rušenia, stanovené v tzv. smernice nového prístupu. Ide o sériu prísnych predpisov, ktoré musí podnikateľ splniť aby bolo možné používať označenie CE.

Faq

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, neváhajte nás kontaktovať.

logo fasanio

Technická podpora:

e-mail: serwis@fasanio.pl

telefón: +48 798 828 744

V súlade so zákonom z 18. júla 2002. o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (Zbierka zákonov 2017.1219) Dobrovoľne súhlasím so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami spoločnosťou FASANiO Artur Aniserowicz na mnou uvedenú e-mailovú adresu.* *
V súlade s čl. 6(1). 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov ako žiadateľa na účely spracovania žiadosti.* *