Otváracie hodiny:

Po. – pt: 8:00 – 18:00

Sobota: 10:00 – 14:00

Predaj:

e-mail: sprzedaz@fasanio.pl

telefón: 798 828 744

telefón: 519 651 655

Kancelária:

e-mail: biuro@fasanio.pl

telefón: +48 17 77 96 342

Služba:

e-mail: serwis@fasanio.pl

Adresa:

ulica Bieszczadzka 10 A,

35-082 Rzeszów

NEP: 7642305733

REGON: 301374354

Sociálne médiá:

V súlade so zákonom z 18. júla 2002. o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (Zbierka zákonov 2017.1219) Dobrovoľne súhlasím so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami spoločnosťou FASANiO Artur Aniserowicz na mnou uvedenú e-mailovú adresu.* *
V súlade s čl. 6(1). 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov ako žiadateľa na účely spracovania žiadosti.* *